POWERED BY REWIN

Brabant Startup Fonds

Het Brabant Startup Fonds verstrekt achtergestelde converteerbare leningen van €50.000 – €350.000 specifiek bedoeld om tot product-market fit te komen. Het geld is enkel beschikbaar voor startups gevestigd in Brabant én voor startups die zich in Brabant willen vestigen.

De belangrijkste voorwaarden
Om in aanmerking te komen moet je startup actief zijn in een van de volgende sectoren: Hightech Systemen en Materialen, Life science & Medische Technologie, Food & Nutrition, Biobased Economy, Maintenance of Logistiek.

De lening heeft een looptijd van 6 jaar en wordt afgelost tegen 100% (à pari) per einde van de looptijd. Het rentepercentage is gelijk of hoger dan de geldende referentierente op basis van de methodiek van de Europese Commissie (= basisrente + opslag, bij aanvang fonds circa 7%). De rente wordt opgerold en bij de hoofdsom van de lening opgeteld. De gecumuleerde rente wordt in één keer afgelost per einde looptijd.

Het Brabant Startup Fonds heeft het recht bij een trigger
event (bijv. een financieringsevent, events of default, liquidatie event) het uitstaande bedrag te converteren naar preferente aandelen tegen de
conversiekoers. In geval van een financieringsevent geldt een discount van 25%.

Financieringsstrategie
Met de financiering van het Brabant Startup Fonds worden ondernemingen geholpen om de transitie te maken naar de volgende fase waarin Seed fondsen, business angels en sommige banken actief zijn. Goed om te weten: je kan deze financiering niet combineren met een financiering uit het B’WISE pre seed fonds van onze partner Starterlift Investments.

Doorlooptijd
De doorlooptijd is afhankelijk van hoe ver je bent met je business plan en welke bedrag je aanvraagt. Het standaard aanvraagproces bestaat uit 3 stappen en heeft een doorlooptijd van 3 tot 4 maanden. Stap 1 is het indienen van het BSF-aanvraagformulier dat door een bijeenkomst met verschillende business developers vanuit Brabant wordt beoordeeld. Bij een Go ga je door naar het expert panel dat eveneens de aanvraag en jouw business case beoordeelt. Bij wederom een Go rest een presentatie voor het Investeringscomité.

B’WISE coacht je bij het opstellen van de aanvraag, we begeleiden je met het expertpanel en we bereiden samen de presentatie bij het Investeringscomité voor.

OTHER FUNDING INSTRUMENTS

Het Starterslift fonds verstrekt persoonlijke leningen tot € 50.000 specifiek bedoeld voor het opstarten van je startup, je bevindt je dus in levensfase 1. Het geld is enkel beschikbaar voor startups gevestigd in West-Brabant en voor studenten of wetenschappers bij de Tilburg University, Avans of BUas.
Het Brabant Startup Fonds verstrekt achtergestelde converteerbare leningen van € 50.000 - € 350.000 specifiek voor startups in levensfase 2, om tot product-market fit te komen. Het geld is enkel beschikbaar voor startups actief in specifieke sectoren en die zijn gevestigd in Brabant of zich hier willen vestigen.
De Rabo Innovatielening verstrekt achtergestelde leningen van € 25.000 - € 150.000 voor startups in levensfase 1 of 2. Je innovatie moet bijdragen aan de digitalisering, verduurzaming of vitalisering van de maatschappij.
Subsidies zijn een interessante financieringsmogelijkheid om innovaties te versnellen. Voor startups gevestigd in West-Brabant hebben we een aantal subsidies in de regio en in de gemeentes op een rijtje gezet.
We beschikken over een netwerk van Informal Investors of Business Angels, waarmee we je in contact kunnen brengen. Op nationale schaal zijn wij goed geconnect met de Nederlandsche Vereniging van Participatiemaatschappijen.