POWERED BY REWIN

RVO Innovatiekrediet

RVO verstrekt leningen aan startups voor de ontwikkeling van innovatieve marktrijpe producten, processen of diensten. RVO verstrekt aan startups tot 45% van de ontwikkelingskosten.

De belangrijkste voorwaarden
Je kan de financiering gebruiken voor de volgende kosten: eigen loonkosten, materialen, afschrijvingen, uitbestedingskosten, reiskosten en kosten van octrooiaanvragen. Voor het verkrijgen van het krediet worden een pandovereenkomst getekend met RVO. Zo krijgt RVO het eerste pandrecht op alle in het project ontwikkelde materiële en immateriële activa. Ook kan een eerste pandrecht worden gevraagd op bestaande of al aanwezige activa die cruciaal zijn voor de uitvoering van het project.

Voor deze regeling komen projecten in aanmerking die:

  • Een omvang hebben van minimaal € 150.000;
  • Technische haalbaarheid (‘Proof of Principle’) hebben aangetoond ;
  • Binnen 5 jaar leiden tot een marktrijp product, proces of dienst;
  • Het Innovatiekrediet mag niet cumuleren met andere overheidssubsidies. Als die er zijn, brengen wij die in mindering op het Innovatiekrediet.
  • De rente is afhankelijk van het risicoprofiel en bedraagt tussen de 4% en 7%.

Financieringsstrategie
Het Innovatiekrediet kan niet gecombineerd worden met subsidies voor dit traject.

Doorlooptijd
De doorlooptijd is afhankelijk van hoe ver je bent met je business plan. Dit is je voornaamste input voor het aanvraagformulier. De beslistermijn is maximaal 16 weken. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Wat je van ons kan verwachten?
Wij coachen je bij het aanvragen van de financiering en leggen de link met de specialisten bij RVO.

De voorwaarden en een beschrijving van het aanvraagproces kan je op de website van onze partner vinden.

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden voor het financieren van jouw startup? Neem contact op via onderstaande button.

 

OTHER FUNDING INSTRUMENTS

Het Starterslift fonds verstrekt persoonlijke leningen tot € 50.000 specifiek bedoeld voor het opstarten van je startup, je bevindt je dus in levensfase 1. Het geld is enkel beschikbaar voor startups gevestigd in West-Brabant en voor studenten of wetenschappers bij de Tilburg University, Avans of BUas.
Het Brabant Startup Fonds verstrekt achtergestelde converteerbare leningen van € 50.000 - € 350.000 specifiek voor startups in levensfase 2, om tot product-market fit te komen. Het geld is enkel beschikbaar voor startups actief in specifieke sectoren en die zijn gevestigd in Brabant of zich hier willen vestigen.
De Rabo Innovatielening verstrekt achtergestelde leningen van € 25.000 - € 150.000 voor startups in levensfase 1 of 2. Je innovatie moet bijdragen aan de digitalisering, verduurzaming of vitalisering van de maatschappij.
Subsidies zijn een interessante financieringsmogelijkheid om innovaties te versnellen. Voor startups gevestigd in West-Brabant hebben we een aantal subsidies in de regio en in de gemeentes op een rijtje gezet.
We beschikken over een netwerk van Informal Investors of Business Angels, waarmee we je in contact kunnen brengen. Op nationale schaal zijn wij goed geconnect met de Nederlandsche Vereniging van Participatiemaatschappijen.